Smithton Borough 

HELP 724-872-6406

Our Office

REQUEST INFORMATION

615 Center Street, SmithtonPA 15479, United States

Phone:             724-872-6406

Fax:                 TBP

E-mail:info@smithton.us 

Facebook